Over mij

Mijn naam is Tobias Dander en ik werk als zelfstandig adviseur en tekstschrijver aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, verkeer en vervoer, economie en duurzaamheid. Diensten en producten die ik lever, zijn onder meer:

  • beleidsanalyse: van een ‘foto’ van het probleem tot een uitgebreide probleemanalyse
  • scenario-analyse
  • visie-ontwikkeling
  • beleidsformulering
  • het opstellen en/of redigeren van beleidsteksten
  • communicatie-advies
  • het kritisch sparren om concepten te toetsen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote invloed op de thema’s waar ik aan werk. Maar de verandering van het klimaat beïnvloedt onze toekomst op nog veel meer manieren, en die invloed wordt steeds groter. Daarom heeft het onderwerp mijn bijzondere interesse. Al in 2009 publiceerde ik het boek ‘Korte metten met de klimaatcrisis, een wegwijzer voor betrokken burgers’.

Wat heb ik nog meer gedaan

Van 2010 tot 2016 was ik gemeenteraadslid in Den Haag, waarbij ik mij vooral op de thema’s duurzaamheid en stadsontwikkeling heb gericht. Eerder werkte ik bij de rijksoverheid, onder meer als projectleider aan het nieuwe Rotterdam Centraal. Op mijn profiel op LinkedIn vindt u meer informatie.

Fotografie

In mijn vrije tijd maak ik graag en veel foto’s. Mijn foto’s kunt u op Flickr bekijken en op Instagram.