Greenpeace: met 2 maatregelen 65 procent minder CO2-uitstoot

Net zag ik opnieuw dit Plan voor groen en eerlijk herstel van Greenpeace langskomen: “Met een oplopende CO2-heffing van 100 euro per ton in 2030 en 73% krimp van de veestapel wordt een 65% broeikasgasreductie in 2030 mogelijk”

Even simpel en overzichtelijk als doeltreffend. Min 65% in 2030 is niet genoeg om het 1,5 gradendoel te garanderen maar het zou in ieder geval een flinke stap in de goede richting zijn.

Wat kunnen we hier nu van leren? Misschien wel dat met focus en vasthoudendheid relatief snel een flinke reductie van onze uitstoot binnen bereik ligt.